Chào mừng các bạn đã đến với hệ thống Đào tạo trực tuyến (Elearning) của trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Trong quá trình sử dụng, nếu có vấn đề cần được giải đáp các bạn có thể liên hệ trực tiếp với thầy Nguyễn Hoàng Bảo Trung để được hướng dẫn.

Các bạn chú ý:

- Xin phép vắng trong quá trình học, đăng kí nhóm, điểm số, bài tập, tham quan bảo tàng, xin vào lớp: Trợ giảng các lớp.

- Cấp lại mật khẩu, chuyển lớp học trực tuyến, xin vào lớp: thầy Trung, VP Elearning.

- Hỗ trợ kỹ thuật, giải quyết sự cố hệ thống: thầy Trung.

Các vấn đề khác, hãy vào kênh thông tin FB của lớp Elearning: https://www.facebook.com/groups/214564602087135

Thông tin liên hệ:

- Thầy Trung: https://www.facebook.com/trung.nguyenhoangbao, E-mail: nhbtrung89@gmail.com

- VP Elearning: 08 3940 4272 (nội bộ 151).

Thông tin cập nhật lớp học:

- Nhập sinh viên vào lớp: các lớp có mã Elearning sau đây đã vào được lớp học:

- Phân mã lớp Elearning:

Tên lớp: 16DDS.TL3A+4A, mã lớp: DLCM-2017-L1-L1
Tên lớp: 16DDS.TL5A+6A, mã lớp: DLCM-2017-L1-L2
Tên lớp: 16DNH1A+16DVN1A, mã lớp: DLCM-2017-L1-L3
Tên lớp: 16DKS1A, mã lớp: DLCM-2017-L1-L4
Tên lớp: 16DOT1A+1B, mã lớp: DLCM-2017-L1-L5
Tên lớp: 16DTH1A+1B, mã lớp: DLCM-2017-L1-L6
Tên lớp: 16DSH1A+15DDT1A, mã lớp: DLCM-2017-L1-L7
Tên lớp: 16DTP1A+16DHH1A, mã lớp: DLCM-2017-L1-L8
Tên lớp: 16CDS1B+16CDS1C, mã lớp: DLCM-2017-L1-L9
Tên lớp: 15DXD1A+1B, mã lớp: DLCM-2017-L1-L10
Tên lớp: 16DCD1A+16DDH1A, mã lớp: DLCM-2017-L1-L11
Tên lớp: 16CDS1A+16DTNMT1A, mã lớp: DLCM-2017-L1-L12

Tên lớp: 16DCD1A+16DDH1A, mã lớp: DLCM-2017-L1-L11
Tên lớp: 15DDD1A+15DDD1B, mã lớp: TTHCM-2017-L1-L1
Tên lớp: 15DDD1C+15DDD1D, mã lớp: TTHCM-2017-L1-L2
Tên lớp: 16DAN1A+16DPI1A+15CHQ1A+15CTN1A+15CYS1A, mã lớp: TTHCM-2017-L1-L3
Tên lớp: 15DTA1A+1B, mã lớp: TTHCM-2017-L1-L4
Tên lớp: 15DTA1C+15DTA1D, mã lớp: TTHCM-2017-L1-L5
Tên lớp: 15DCD1A+15DTA2A, mã lớp: TTHCM-2017-L1-L6
Tên lớp: 16DDS.TL1A, mã lớp: TTHCM-2017-L1-L7
Tên lớp: 16DDD.TL2A, mã lớp: TTHCM-2017-L1-L8